Planowanie zasobów ludzkich

Jest to planowanie służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i czynników otoczenia.

Przykładowo przy wejściu spółki zagranicznej na rynek europy środkowo-wschodniej konieczne jest określenie liczby niezbędnych pracowników oraz scharakteryzowanie profili zawierających pożądane cechy pracowników tj. Umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, typ osobowości czy posiadane kontakty biznesowe.

Nabór pracowników (rekrutacja)

Przygotowanie puli kandydatów zgodnie z planem zasobów ludzkich, a następnie dokonanie doboru, będącego dwukierunkowym procesem, w którym przedsiębiorca podejmuje decyzję czy zaoferować pracę kandydatowi, a kandydat podejmuje decyzję czy tę ofertę przyjąć.

Wdrożenie (adaptacja pracownika)

Jest to program mający na celu bezkonfliktowe włączenie się nowo przyjętych pracowników do przedsiębiorstwa i tym samym rozpoczęcie wykonywania przypisanych im obowiązków.

Ocenianie efektów pracy (kontrola wyników pracy)

Nieustanny proces zbierania i analizy informacji o efektywności pracy poszczególnych pracowników. Zebranie i analiza tego typu informacji pozwala określić niezbędne do podjęcia działania motywacyjne bądź szkoleniowe.

Szkolenie pracowników (rozwój)

Proces służący utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności pracowników.

Nagradzanie pracowników (motywowanie)

Określenie, a następnie zrealizowania działań związanych z motywowaniem pracowników celem zachowania bądź podwyższenia jakości wykonywanej przez nich pracy.

Kontakt

ul. Modelarska 7
40-142 Katowice

biuro@apexdigital.pl / +48 736 741 890