Analiza rynku docelowego

Wykonywanie na zlecenie klienta analizy rynku docelowego niezbędnej przede wszystkim do określenia zasadności realizacji konkretnej inwestycji w ramach danego rynku. Analiza dostarcza równie informacji nt. Charakterystyki rynku po względem marko i mikroekonomicznym.

Przykładem aspektu w ujęciu makroekonomicznym jest sytuacja polityczna, gdzie określamy stabilność rynku w odniesieniu do realizowanej polityki państwa. Drugim przykładem aspektu makroekonomicznego jest sytuacja prawna, która odnosi się do zapisów prawnych wpływających na realizacje danego projektu inwestycyjnego, np. Niezbędne koncesje, pozwolenia bądź ogólnie legalność realizacji projektu na terenie danego państwa. Ponadto analiza sytuacji prawnej obejmuję analizę rynku pod względem podatkowym i określenie obciążeń podatkowych, które projektodawca musi brać pod uwagę przy analizie rentowności danej inwestycji.

Jeśli chodzi o analizę mikroekonomiczną to w jej zakres wchodzi m.in. Analiza funkcjonującej na rynku konkurencji, analiza zagrożeń pojawienia się dodatkowych konkurentów, analiza dostępności niezbędnych do realizacji projektu dostawców/podwykonawców oraz analiza rynku odbiorców.

Obsługa prawna i księgowa

W celu realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia biznesowego niezbędna jest obsługa prawna oraz księgowa. Możliwa jest realizacja tych działań wewnątrz organizacji, jednak wiążę się to z zatrudnieniem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Bardziej efektywne może okazać się zlecenie obsługi na zewnątrz i wtedy nasza spółka zajmie się wszelkimi aspektami prawnymi i księgowymi przedsiębiorstwa.

Obsługa może obejmować np. Założenie niezbędnych do realizacji projektu spółek, stworzenie planu optymalizacji podatkowej, stworzenie wzorów umów (np. Umów o pracę bądź umów z kontrahentami), bieżącą obsługę księgową, doradztwo prawne w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego oraz reprezentacje podmiotu gospodarczego przed sądem bądź organami tj. Urząd skarbowy czy zus itp.

Pozyskanie partnerów biznesowych

Realizując inwestycje nieuniknione jest pozyskanie partnerów biznesowych na przykład w postaci dostawców, podwykonawców czy franczyzobiorców. Jeśli dana organizacja nie posiada niezbędnych kontaktów biznesowych jesteśmy w stanie wesprzeć ją w tym zakresie. Dzięki rozległym kontaktom biznesowym oraz umiejętności eksploracji rynku, jesteśmy w stanie zaoferować profesjonalną usługę pozyskania niezbędnych partnerów biznesowych.

Organizacja oraz zarządzanie infrastrukturą

Realizując przedsięwzięcie zazwyczaj niezbędne jest zorganizowane odpowiedniej infrastruktury, a następnie realizowanie procesu zarządzania nią. Nasza spółka oferuje kompleksową usługę organizacji i zarządzania infrastruktury służącej realizacji działalności gospodarczej.

Przykładowo chcąc wprowadzić na rynek nową markę sklepów z odzieżą konieczne jest m.in. Wyszukanie odpowiedniego lokalu usługowego, wykonanie jego adaptacji (w tym zorganizowanie materiałów i przeprowadzenie kompletnego remontu oraz umeblowanie), wyposażenie lokalu w niezbędne instalacje (np. System klimatyzacji czy instalacje alarmową) oraz zaopatrzenie go w sprzęt tj. Kasa fiskalna, zestaw komputerowy wraz z programem do realizacji rozliczeń itp. Następnie realizując już docelową działalność należy utrzymać infrastrukturę w czystości, a posiadany sprzęt regularnie serwisować.

Realizacja działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Ten zakres usług został opisany powyżej jako wyodrębniony dział realizowanych przez nas usług.

Kompleksowe zarządzanie przedsięwzięciem

Świadczymy usługi kompleksowego zarządzania przedsięwzięciem. Ta usługa jest przede wszystkim adresowana do spółek zagranicznych chcących wejść na rynek europy środkowo-wschodniej. W tym przypadku działamy jako agent i realizujemy kompleksowo przedsięwzięcie w imieniu zleceniodawcy.

Kontakt

ul. Modelarska 7
40-142 Katowice

biuro@apexdigital.pl / +48 736 741 890